Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation Weeks in Brazil

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Resa till Brasilia för deltagande i Sverige-Brasilien innovationsveckor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Möten har hållits med forskare verksamma vid Embrapa agroenergia, University of Brasilia och Catholic University of Brasilia. Diskussionerna fokuserades på nya gemensamma forskningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Flertalet möten har hållits med forskare verksamma vid Embrapa agroenergia, University of Brasilia och Catholic University of Brasilia. Mötena med forskare vid Embrapa agroenergia har lett till formulering av en projektplan för nytt gemensamt forskningsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 oktober 2018

Diarienummer 2018-03511

Statistik för sidan