Innovation för alla

Diarienummer 2014-02653
Koordinator LOTTEN O COMPANY AB - Lotten & Company AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att identifiera genusdrivna behov hos brukare, vårdpersonal, anhöriga om hur innovationer sker kring utrustning som utformas för personer med diagnosen mild demens gällande användning av kök och tekniska hjälpmedel när de lagar mat. Uppfyllelse: Behoven brukarna uttrycker är köken är inte funktionella när man börjar få problem som är åldersrelaterade, främst för kvinnor - skåp är för höga och låga, saker är för tunga. Hjälpmedelscentralen beskriver nedrustning av tekniska hjälpmedel för personer med demens, detta ska brukarna själva betala och handla.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av intervjuer med personer med mild demens och anhöriga visar att det är mycket svårt att klara sig i köket utan hjälp. Största problemet är att hitta utrustning för att laga mat. De anger också att det är svårt att nå, svårt att nå upp i skåp och då klättrar de på pallar/stegar/stolar med stor fallrisk som följd. Otrygghet i att inte känna igen redskap, kunde inte känna igen produkterna, tex osthyvel. Spisen är ett problem med plattor och värme. Workshop med PRO, personer med mild demens, politiker o studerande: äldre var mycket nöjda att få delta och påverka framtida köksutrustning.

Upplägg och genomförande

Upplägg: utformning av enkätformulär för intervjuer, genomförande av intervjuer, utformning av workshop, genomförande, genomgång av material. Analys: svårighet att arbeta med LFA-metoden - blev svår att förstå. TT-metoden fungerade bättre, business model canvas fick utgå -för teoretisk och svårtillgänglig. Intervjuer med personer med demens fick genomföras med fingertoppskänsla med stor anpassning till hur personerna mådde (några har dött under projektets gång), här har deltagande av anhöriga varit viktigt för att kunna genomföra intervjuer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.