Individanpassad paketering av IT-baserade hälso- och sjukvårdstjänster

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde
Bidrag från Vinnova 710 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Projektet hade fyra mål för sitt genomförande: att skärpa idén, att utvärdera idéns relevans, att utveckla konstellationen samt att författa ansökan för projektform B. Under arbetet har projektidén avgränsats till att endast omfatta det scenario som behandlar den funktionsnedsatta individen, vilket påverkat såväl innehållet i ansökan till projektform B samt konstellationen av aktörer som är tänkta att genomföra ett sådant projekt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har genomfört ett antal konstruktiva aktiviteter som säkerställer att konsortiet har en genomarbetad, väl motiverad och väl förankrad idé. Dessutom kommer det planerade projektet under fas B att ha en konstellation av aktörer som är såväl relevanta som ändamålsenliga.

Upplägg och genomförande

Det har varit svårare än förväntat att under en kort tid samla ett större antal aktörer till planerade workshops och gemensamma möten, vilket fått till konsekvens att antalet mindre möten har blivit större. Detta har i någon mån försvårat att utveckla den samsyn som vi bedömer behövs för ett så komplext projekt som detta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.