Inclusive Business Co-creation Accelerator

Diarienummer 2014-06277
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 1 567 670 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet IBCA fokuserar på att genom samverkan med den ekonomiska grupperingen ´base of the pyramid´ (BoP) skapa möjligheter för inclusive business. Vår vision är att svenska företag ska axla en ledande roll vad gäller globala utmaningar relaterade till fattigdom inom sex branscher: jordbruk, hälsa, energi, vatten/sanitet, IT och textilier/kläder. Målet för det första året av det här treåriga programmet att bygga ett ekosystem för inclusive business med sex branschspecifika allianser har uppnåtts och involverar uppemot 100 svenska företag och organisationer.

Resultat och förväntade effekter

Under 2015 har vi gjort betydande framsteg. Med utgångspunkt i vårt Inclusive Business Forum, där 180 representanter från företag/organisationer deltog, har vi byggt ekosystemet för IB en bas för nätverkande, samverkan och utveckling av konkreta projekt och initiativ. Branschspecifika allianser har etablerats i sex branscher, ledda av partners rekryterade för detta ändamål, och involverar 80 företag/organisationer. Varje branschallians har definierat 1-2 konkreta aktiviteter som utvecklas och planeras för 2016. Vi har dessutom involverat internationella partners.

Upplägg och genomförande

Följande milstolpar för 2015 har uppnåtts: byggande av ett ekosystem med 100 svenska företag/organisationer och sex branschallianser; Inclusive Business Forum med 180 deltagare; fyra sidoprojekt etablerade involverande energiutveckling, invandrargrupper, småföretag och den textila värdekedjan i Asien; online plattform etablerad med sju portaler och sex branschspecifika LinkedIn grupper; pågående diskussioner och kollaborationer med flera internationella partners; inclusive Business helpdesk lanserad; rapport om ´frugal and reverse´ innovation sammanställd.

Externa länkar

Inclusive Business Co-creation Accelerator portal

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.