In-situ neutron/synkrotron studie av mikrostrukturens utveckling i additivt tillverkade verktygsstål

Diarienummer 2018-04432
Koordinator UDDEHOLMS AB - UDDEHOLMS AB, Hagfors
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att förstå eventuella fasomvandlingar som sker i maråldrade material som används i metall pulverbäddsbaserade 3D-printningsprocesser där laser används som energikälla. De delar som har ett behov av ökad kunskap är: i) legeringsoptimering (sammansättning) ii) process optimering iii) värmebehandlingsoptimering och att bidra till en allmän ökad kunskap av de medverkande företagens kunskap inom att nyttja olika neutron/synkrotron anläggningar för industriella behov och syften.

Förväntade effekter och resultat

Genom bättre material- och processinsikt kan nästa generations av nya material för 3D-printning för verktyg utvecklas, och därigenom stärka Uddeholms position som ett ledande företag av både material och lösningar inom verktygsindustrin. Ekonomiska fördelar finns också genom optimerad (minskad) användning av råmaterialet och en högre nyttjandegrad av pulvret i 3d-printningsprocessen. Samtidigt kan även kvalitén på produkterna bli bättre. Sådana effekter kommer också att bidra till en hållbar tillverkning och bättre resursanvändning.

Planerat upplägg och genomförande

In-situ neutrondiffraktion of ”small angle scattering” mätningar planeras att genomföras vid Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ), där vi avser att använda SPODI och SANS-1. SPODI kommer att ge info om fasomvandlingarna så som austenit och martensit, men SANS-1 kommer att ge information of intermetalliska faser som kan uppstå under värmebehandlingen.Vi kommer också att undersöka möjligheten att använda synkrotronanläggningar för våra analyser, dock är detta ej fastställt i dagsläget. Projektgruppen består av Uddeholm, RISE IVF (tidigare Swerea IVF), Linköpings Universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.