Implementering av seriell kristallografi som rutinmässig metod för datainsamling hos SARomics Biostructures

Diarienummer 2018-04409
Koordinator SARomics Biostructures AB
Bidrag från Vinnova 429 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Ungefär hälften av alla läkemedel på marknaden har membranbundna proteiner i våra cellväggar som mål. Information om dessa proteiners tredimensionella struktur är viktig för utveckling av nya läkemedel, men eftersom de brukar ge upphov till mycket små kristaller är de svåra att studera med den vanligaste metoden -proteinkristallografi. För att kunna studera dessa proteiner har nya metoder utvecklats vid synkrotroner såsom MAX IV i Lund. Metoderna är under ständig utveckling och syftet med projektet är att SARomics Biostructures personal skall anamma de nya teknikerna.

Förväntade effekter och resultat

SARomics Biostructures personal kommer lära sig de senaste metoderna för datainsamling från mikrokristaller, även kallat "seriell kristallografi". Detta kommer att ge SARomics möjligheten att angripa ett större antal projekt på mer utmanande målproteiner framöver, vilket ökar i sin tur företagets konkurrenskraft på den globala marknaden inom tidig läkemedelsutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

SARomics kommer att producera små kristaller av ett modellprotein, som analyseras tillsammans med personal på strålröret BioMAX vid MAX IV i Lund. Seriell kristallografi går ut på att man exponerar ett stort antal små kristaller för röntgenstrålning i rumstemperatur. Detta kommer att undersökas med de två idag vanligaste metoderna, d.v.s. endera att strömma kristaller förbi strålen eller att sprida ut dem på ett fast underlag. Vi kommer att utvärdera vilken metod som fungerar bäst för vårt protein och dessutom lära oss hur man bearbetar de stora mängder data som produceras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.