Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Implementering av seriell kristallografi som rutinmässig metod för datainsamling hos SARomics Biostructures

Diarienummer
Koordinator SARomics Biostructures AB
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018
Slutrapport 2018-04409_SARomics_Biostructures.pdf(pdf, 383 kB) (In English)

Syfte och mål

Det övergripande syftet var att SARomics personal skulle anamma seriekristallografitekniker. Vi genomförde viktiga proof-of-principle experiment på ett litet, relativt lättkristalliserat protein, galectin-3C. Dessa experiment utfördes vid strålröret BioMAX på MAX IV -laboratoriet och dess personal var centrala för framgången. Resultaten visade att vi rutinmässigt kan lösa strukturer från tiotusentals mikrokristaller. Detta kan vara det bästa sättet att tackla nya svårkristalliserade proteiner i framtiden. Resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett SARomics personal värdefulla nya insikter och kompetenser i spjutspetstekniken seriell kristallografi. Denna metod för att samla diffraktionsdata kan komma väl till pass i framtida projekt med nya, svårkristalliserade proteiner, framförallt membranproteiner, eller i kundprojekt och interna projekt där data vid rumstemperatur är lämpligast. Projektet har utökat SARomics kompetensportfölj och kommer att leda till att företaget blir mer attraktiv i en kompetitiv marknad.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts som ett samarbete mellan SARomics Biostructures och personal vid strålröret BioMAX på MAX IV. SARomics utvecklade metoder för att göra stora mängder mikroskopiska kristaller av proteinet galectin-3C. Sedan utforskade SARomics tillsammans med BioMAX olika sätt att presentera dessa kristaller i strålen, att samla data på kristallerna och behandla de stora mängder data som uppstod. SARomics lärde sig nya tekniker samtidigt som BioMAX kunde testa sin hårdvara och mjukvara och öka intresset för seriell kristallografi bland industriella användare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 mars 2020

Diarienummer 2018-04409

Statistik för sidan