Human factors vid ledning av svärmar av drönare

Diarienummer 2017-04881
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 1 405 750 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Målet är att identifiera human factors frågeställningar och identifiera interaktionsprinciper inom/mellan olika nivåer avseende ledningssystem för samverkande drönare.

Förväntade effekter och resultat

Under de senaste åren har möjligheten att använda svärmar av drönare för att autonomt lösa komplicerade uppgifter börjat uppmärksammas. En sällan behandlad aspekt är användarperspektivet för den som ska leda drönarsvärmen, och det är detta som ska belysas i denna förstudie. Syftet med förstudien är att få en ökad förståelse för komplexitet, samverkanskrav och grundläggande användarbehov vid ledning av en svärm av drönare.

Planerat upplägg och genomförande

Genom plattformsstudier, litteraturstudier, intervjuer och workshops ska möjligheter och begränsningar inom området kartläggas och en grund för ett framtida forskningsprojekt läggas. Detta uppnås genom att anlägga ett human factors-perspektiv i studiet av krav och problemställningar vid användande av ett stödsystem för ledning av en svärm drönare. Faktorer som kommer beröras är möjliga uppgifter för drönarsystemet, systemsamverkan, samverkan inom en ledningshierarki, beslutsstöd och autonomi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.