HUCCE

Diarienummer 2010-02145
Koordinator CREO DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 100 800 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2010
Status Avslutat