Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HR2 Systems AB Ip strategi

Diarienummer
Koordinator HR2 Systems AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Genomlysning och djupanalys av företagets intellektuella tillgångar för att sätta en IP-strategi för HR2 Systems.

Långsiktiga effekter som förväntas

Erhållen full genomlysning av företags intellektuella tillgångar. Aktivitetsplan samt IP-strategi erhållen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av IP-konsultföretaget aliveIP i ett nära samarbete med HR2 Systems. Projektet har innefattat olika moment, möten, workshops samt djupanalys från aliveIP:s sida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2018

Diarienummer 2018-04373

Statistik för sidan