Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HILA - Framtidens drivsystem för hissar

Diarienummer
Koordinator HYDROWARE AB
Bidrag från Vinnova 971 920 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

WP1 har bidragit till en förbättrad förståelse för marknaden för höglager. En LCA (Life Cycle Assessment) som jämför energiåtgången för HILA, konventionell hydralik, linhiss samt hiss med elektrisk linjärdrift över hissens hela livslängd inkluderat materialåtgång och drift, visar att HILA-konceptet det mest attraktiva för de undersökta 4, 8 resp 20 våningar. WP3 har genom simulering och modellering kunnat utveckla förbättringar med goda prestanda vad gäller ljudnivå och mjuk gång och resulterat i underlag för att i nästa fas testa tekniken genom att bygga prototyper.

Långsiktiga effekter som förväntas

För höglager har en tänkbar partner identifierats och dialogen ska fördjupas under våren 2018. LCA visar att HILA ger energifördelar gentemot konkurrerande lösningar. Med de förbättringar som projektet utvecklat tekniskt med god prestanda vad gäller ljudnivå och mjuk gång samt den miljömässiga konkurrenskraft LCA-analysenvisar anser vi att HILA-konceptet har en stor marknadspotential.

Upplägg och genomförande

WP1 genomfördes av en studentkonsultfirma vid LiU. Styrgruppen samt en projektdeltagare ledde arbetet som på ett kostnadseffektivt sätt gav en överblick av en för parterna ny bransch. WP2 genomfördes av ett bolag specialiserat på LCA-analyser och projektleddes av en projektdeltagare. I WP3 har anställda, konsulter samt representanter från akademin (LiU) arbetat iterativt i två olika simulerings- och modelleringsverktyg. Kostnadseffektivitet uppnås genom att erfarenhet från systemkonstruktion från bilbranschen funnits i projektet och påverkat komponentval och systemlösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00806

Statistik för sidan