HEV Stabilitet, NVH och emissioner

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 1 775 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03375

Statistik för sidan