HEV Stabilitet, NVH och emissioner

Diarienummer 2006-03375
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 1 775 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - februari 2011
Status Avslutat