Hemavan Fjällkedjan AB

Diarienummer
Koordinator HEMAVAN FJÄLLKEDJAN AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - september 2010
Status Avslutat