Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbart miljövänligt trä genom skräddarsydd impregnering

Diarienummer
Koordinator Holmen Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Viktiga resultat som projektet gav

Dagens träimpregnering innehåller ofta koppar och andra giftiga- och miljöskadliga ämnen. Projektets syfte var att framställa en skräddarsydd träimpregnering som är miljövänlig och som har ett brett funktionsskydd och skyddar träet bl.a. mot angrepp från röta och mögel. Projektets mål uppnåddes. Genom att göra det möjligt att använda trä i fler typer av byggnader, på bekostnad av betong och metall, så bidrar projektet till ett mer hållbart samhälle. Marknaden för dessa produkter förväntas öka framöver inte minst p.g.a. hårdare lagkrav för impregneringsmedel och kundkrav.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets mål var att ta fram en skräddarsydd och miljövänlig impregnering som uppnår näst högsta klassificering enligt NTR och därigenom ta till vara på miljöfördelen med att bygga i biobaserade material. Projektets resultat är en ansökan till Steg 2, men också ökad kunskap- och innovationskompetens, stärkta nätverk från forskingsinsitut till slutanvändare för innovationsfrågor och starkt intresse för innovation.

Upplägg och genomförande

Ett starkt, väl samarbetande team med olika kompetenser längs hela värdekedjan bidrog till utökad förståelse av viktiga delar kring träimpregnering och därmed till lyckat projektresultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2018

Diarienummer 2018-04000

Statistik för sidan