Hållbart miljövänligt trä genom skräddarsydd impregnering

Diarienummer 2018-04000
Koordinator Holmen Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation Test of hypothesis step 1-2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa ett brett funktionsskydd, t.ex. mot insekter, röta och brand under lång tid genom en ny typ av skräddarsydd och miljövänlig modifiering av trä. Målet är att uppnå näst högsta klassificering (klass A enligt NTR), utan användning av traditionella giftiga impregneringsmedel.

Förväntade effekter och resultat

En ökad användning av trä i byggnader är en del av utvecklingen mot ett hållbart samhälle i en cirkulär ekonomi. Dels behöver vi bygga bra konstruktivt och dels ta vara på möjligheten och miljöfördelen med att bygga i biobaserade material.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet som genomförs under perioden November 2018-Maj 2019 kommer att bestå i formulering av impregneringslösning, impregnering, karakterisering och projektledning samt kostnads-, IPR- och marknadsanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.