Hållbar fastighetsförvaltning genom BIM

Diarienummer 2017-00306
Koordinator IBINDER SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

En stor mängd byggnadsinformation når idag inte fram till fastighetsförvaltare på grund av dess komplexitet. Projektets syfte är att hitta lösningar för förvaltare att på ett enkelt sätt använda informationen i BIM (Building Information Model) i fastighetsförvaltning. Målet är identifiera och beskriva lösningar som effektiviserar den dagliga förvaltningen på ett sådant sätt att lösningen ger betydande kostnads och resursbesparingar under en fastighets livslängd.

Förväntade effekter och resultat

Huvudsakligt resultat är en beskrivning på hur fastighetsförvaltare drar nytta av byggnadsinformation på ett sådant sätt att det är enkelt att använda i det dagliga arbetet och att det ger en väsentlig effektivisering jämfört med nuläget. En återförande effekt bör vara att fastighetsägarnas möjlighet till effektivare och tydligare krav i projektering möjliggörs viket skulle skapa ytterligare värden för förvaltare efter projektleverans.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bedrivs i en iterativ process där projektet initialt tar fram underlag om förvaltare som vidareförädlas i ett hypotesdrivet arbete. Hypoteser kring olika effektiva förvaltningslösningar kommer iterativt designas och verifieras i dialog med externa fastighetsaktörer. De hypoteser som verifieras och visar på bäst måluppfyllnad kommer vidare att designas och prototypas. Processen syftar till att genom små men iterativa steg hitta en tydlig och verifierad kravspecifikation för ett framtida erbjudande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.