Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

hAIdrogen safety sensors

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Institutionen för fysik
Bidrag från Vinnova 6 998 979 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - oktober 2024
Status Pågående
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång AI i klimatets tjänst - våren 2021

Syfte och mål

För att minska utsläppen av växthusgaser är stora investeringar i vätgasteknik en nyckelfaktor och robusta och snabba vätgassäkerhetssensorer en nyckelteknik, eftersom väte-luftblandningar är brandfarliga. Dock uppfyller för närvarande ingen befintlig sensorteknik de högt ställda kraven på säkerhets och processmonitoreringssenorer som ställs av aktörer inom fordons-, energi- eller ståltillverkningsindustrier. Målet med detta projekt är därför att radikalt förbättra prestandan hos plasmoniska vätgassensorer i krävande miljöer med hjälp av artificiell intelligens.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektets genomförande förväntar vi oss att ha tagit fram plasmoniska vätgassensorer med svarstid väl under en sekund som kan användas i kemisk utmanande miljöer såsom mycket hög luftfuktighet eller högt tryck, och som har ett starkt minskat kalibreringsbehov, vilket bl.a. möjliggörs av en AI-driven mjukvara som vi har utvecklat inom projektet. Effekten blir att en radikalt ny generation vätgassensorer kommer ut på marknaden och bidrar till en snabbare implementering av vätgasteknik som minskar CO2 utsläpp.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet och Insplorion AB, där högskoleparterna står för utvecklingen av ett AI-designad sensorchip med multiplexfunktion samt en AI-driven mjukvara för sensorsignalbearbetning. Insplorion AB står for deras integration i en funktionell sensorprototyp med AI-baserad sensorsignalbearbetning och prestanda som uppfyller kraven av de viktigaste aktörerna inom vätgasenergisektorn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 oktober 2021

Diarienummer 2021-02760

Statistik för sidan