Gynius: med fokus på verkligheten

Diarienummer 2009-04161
Koordinator Gynius AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2010
Status Avslutat