Guldlänken 2009

Diarienummer
Koordinator Calaha Information AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - augusti 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03312

Statistik för sidan