Guldlänken 2009

Diarienummer 2008-03312
Koordinator Calaha Information AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - augusti 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.guldlanken.se