Genomstyrd tillverkning

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04032

Statistik för sidan