Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future Leaders Program of STS Forum: Characterisation of protein synthesis in cellular organelles

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

The purpose of the 20,000SEK travel grant was to attend a forum in Kyoto, Japan.

Långsiktiga effekter som förväntas

I actively participated in the forum

Upplägg och genomförande

not relevant

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 juli 2017

Diarienummer 2017-03420

Statistik för sidan