Future Leaders Program of STS Forum: Characterisation of protein synthesis in cellular organelles

Diarienummer 2017-03420
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

The purpose of the 20,000SEK travel grant was to attend a forum in Kyoto, Japan.

Resultat och förväntade effekter

I actively participated in the forum

Upplägg och genomförande

not relevant

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.