Future Leaders Program of STS Forum: Characterisation of protein synthesis in cellular organelles

Diarienummer 2017-03420
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

The purpose of the 20,000SEK travel grant was to attend a forum in Kyoto, Japan.

Resultat och förväntade effekter

I actively participated in the forum

Upplägg och genomförande

not relevant

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.