Funktionsanalys Småland/Blekinge

Diarienummer
Koordinator REGIONFÖRBUNDET SÖDRA SMÅLAND
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01430

Statistik för sidan