Front- och sneda kollisioner: Utvärdering av skaderisk och skyddssystem för uppgraderade THOR dockan

Diarienummer 2013-02643
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 631 200 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2013-01311-en

Syfte och mål

Syftet med det här projektet var att förstå den uppgraderade THOR-dockans thoraxrespons i frontal- och sned belastning vid användande av dagens skyddssystem. Projektet syftade också till att utvärdera de skadekriterier som tagits fram av THORAX-projekt. Projektet anser sig generellt ha uppfyllt målen väl. Data och kunskap kring användbarhet, repeterbarhet och svagheter med den fysiska THOR dockan har levererats. God inblick i den virtuella modellen och dess begränsningar har erhållits i och med samarbetet med Humanetics.

Resultat och förväntade effekter

Med den validerade FE-THOR kan utvecklingsprojekt redan nu utvärdera effekter med ett bättre verktyg än HIII. Att använda de mest avancerade verktygen kommer att hjälpa svenskt näringsliv att upprätthålla den ledande positionen i världen, samt möjliggöra bidrag till att minska skadade och dödade åkande i bil.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes efter upplägg men på grund av att fokus på att utveckla och validera FE-THOR tillkommit har dockans respons i relation till människoliknande respons, THUMS, inte kunnat genomföras i önskad utsträckning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.