Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från åkrar till hyllor, lokalt producerade och bearbetade favabönor till kött- och mejerianaloger

Diarienummer
Koordinator Havredals biodevelop AB
Bidrag från Vinnova 2 984 598 kronor
Projektets löptid november 2021 - mars 2024
Status Avslutat
Utlysning Framtidens mat
Ansökningsomgång Framtidens goda och hållbara vardagsmat - Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror

Viktiga resultat som projektet gav

Sammantaget var projektet framgångsrikt i vissa delar. Vi kunde minska flera antinutrienter (fytinsyra, lektiner, vicin och convicin). Konsumentanalysen visade dock att slutprodukterna inte är tillräckligt bra i smak och textur.

Långsiktiga effekter som förväntas

Minskningen av antinutritrienter var: Convicin från 660 till 250 mg/kg. Visin från 1590 till 940 mg/kg. Fytinsyra uppmätt mindre än 0,1 g/100 g. Detta kommer att ha en positiv inverkan på näringsupptaget från de växtbaserade produkterna. Konsumenterna kommer förhoppningsvis att se minskningen av antinutrienter som positiv. Gällande urval av sorter föll valet på Tiffany. Tiffany passar bra att odla i det svenska klimatet och har en bra näringsprofil, samt innehåller låga halter av de ämnen som orsakar ”favism”.

Upplägg och genomförande

Vi delade in projektet i fem arbetspaket. Varje arbetspaket följdes av en analys av resultaten, som sedan spreds till resten av gruppen. Därför kunde nästa arbetspaketsledare ta hänsyn till resultaten för sitt arbetspaket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2024

Diarienummer 2021-03604

Statistik för sidan