Framtidsoperatören

Diarienummer 2011-02819
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla en projektidé och skapa ett projektkonsortium genom att genomföra en multisektoriell sammanställning av industrioperatörernas framtida (2017-2020) uppgifter och behov av uppgiftsstöd. Projektet har uppfyllt och överträffat uppsatta mål. Industriintresset är stort och företagen ser projektidén, d.v.s. att fokusera på operatörer nära värdeadderande processer, som en viktig faktor för framtida konkurrenskraft.

Resultat och förväntade effekter

Operatören/kunskapsarbetaren är en kritisk resurs för konkurrenskraftig produktion, bl.a. i kraft av sin förmåga att snabbt kunna förändra och utveckla produktionen, samt hantera problem. Framtida stöd för operatörer bygger på att avancerad och mobil IT utnyttjas effektivt i skarpa industrimiljöer. Industriintresset för projektet är stort och ett 15-tal företag är intresserade av att gå med i B-projektansökan.

Upplägg och genomförande

Två workshops med process- respektive verkstads-industrin samt två workshops med system- och verktygsleverantörer gav en tydlig och branschöverskridande bild av industribehoven. Samarbete mellan Chalmers och Luleås tekniska högskolor har givit en tydlig bild av forskningsfronten. Operatörsbegreppet definierar projektet som ´den person som har direkt kontakt med eller befinner sig närmast den direkt eller indirekt värdeskapande processen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.