FP7-SME-2010-1-Corline

Diarienummer 2010-00965
Koordinator Corline Systems Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - juni 2010
Status Avslutat