FP7-SME-2010-1-Corline

Diarienummer
Koordinator Corline Systems Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00965

Statistik för sidan