Förstudie för trådlös fuktmätning i fasader

Diarienummer 2017-05048
Koordinator Invisense AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Att konstatera om det finns en framkomlig väg att förfina InviSense teknik för att kunna läsa av fuktsensorer från insidan av fasaden och därmed slippa mäta utifrån.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visade att det är antenntekniken i skannern som måste ändras och optimeras för att kunna nå längre med befintlig sensorteknik.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett i samarbete med Acreos antennspecialister och fysiker tillsammans med etablerade fasadleverantörer. Testar med andre konstruktioner av spolar på sensorerna har också skett men med obetydligt resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.