Förstudie för trådlös fuktmätning i fasader

Diarienummer 2017-05048
Koordinator Invisense AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

InviSense utvecklar och tillverkar trådlösa fuktsensorer, fuktskannrar samt cloudlösningar för material- och byggindustrin. InviSenses produkt är en extremt tunn sensor som installeras inuti byggnadskonstruktioner och möjliggör trådlös mätning av fukt. Förstudiens syfte är att undersöka en produktförbättring som innebär ett bättre läsavstånd och mer pålitlig funktion för InviSenses fuktskanner. Förstudiens mål är att utveckla och testa en prototyp samt en ta fram en genomarbetad plan för vidareutveckling av produkten.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är att InviSense får en plan för vidareutveckling av sin produkt som tillåter avläsning av sensorerna från insidan av en putsad vägg. Detta tillåter att man även kan montera sensorn i väggar där det finns armering, vilket ökar tillämpningsområdet för sensorerna. Effekten för InviSense blir att en lösning kan utvecklas som har potential att nå en väsentligt större marknad.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra arbetspaket där projektparterna samarbetar tätt: - Arbetspaket 1: undersökning av förbättringsalternativ i fuktskannerns konstruktion med avsikt att öka känsligheten. - Arbetspaket 2: simulering av antennkopplingen samt undersökning av förbättringar i mätalgoritmen. - Arbetspaket 3: Prototypframtagning, inklusive test och intrimning. - Arbetspaket 4: Sammanställning av resultaten av de övriga arbetspaketen samt planering av nästa steg inkl. bland annat riskanalys.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.