Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie för trådlös fuktmätning i fasader

Diarienummer
Koordinator Invisense AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att konstatera om det finns en framkomlig väg att förfina InviSense teknik för att kunna läsa av fuktsensorer från insidan av fasaden och därmed slippa mäta utifrån.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet visade att det är antenntekniken i skannern som måste ändras och optimeras för att kunna nå längre med befintlig sensorteknik.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett i samarbete med Acreos antennspecialister och fysiker tillsammans med etablerade fasadleverantörer. Testar med andre konstruktioner av spolar på sensorerna har också skett men med obetydligt resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-05048

Statistik för sidan