ForskaVäx 09 InnovAdvance

Diarienummer 2009-04691
Koordinator INNOVADVANCE AB
Bidrag från Vinnova 54 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2010
Status Avslutat