Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ForskaVäx 09 InnovAdvance

Diarienummer
Koordinator INNOVADVANCE AB
Bidrag från Vinnova 54 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04691

Statistik för sidan