ForskaVäx 09 InnovAdvance

Diarienummer
Koordinator INNOVADVANCE AB
Bidrag från Vinnova 54 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04691

Statistik för sidan