Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ForestBeyond event 2010

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var framför allt att skapa en mötesplats för att på ett interaktivt sätt skapa samprojekt mellan industri och akademi inom området skogsrelaterade produkter. Temas för året var konstruktionematerial från skogen och det fungerade väl.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntad effekt av projektet är att framför allt att Verkstadsindustrin har fått upp ögonen för hur skogsbaserad forskning kan nyttiggöras, men dessutom har samarbetet mellan deltagande parter befästs och det råder en stor optimism kring vad som kan åstadkommas framgent. ForestBeyond har som tilldragelse fått genomslag och flera intressenter verkar sätta sin tilltro till att detta kan vara ett sätt att nyttiggöra skogsindustriell forksning i en bredare bemärkelse.

Upplägg och genomförande

Ett projektteam bestående av Innventia, KTH Innovation, KTH företagssamverkan och KTH Executive school drev igenom projektet tillsammans och lyckades både få ett engagemang från verksatdsindustrin samt från en stor grupp forskare från olika excellens centers, insitut och instiutioner. Industrirepresentanterna satte ihop konkreta case för att beskriva var de kan ha behov av material från skogen. Dessa var sedan utgångspunkten i 4 workshops

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01861

Statistik för sidan