Följdinvestering MTC som kunskapscenter

Diarienummer 2013-05535
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Följdinvesteringen har byggt vidare på den ursprungliga projektplanen, som syftade till att etablera MTC som egenfinansierat kunskapscentrum inom tjänsteinnovation. Rollen som kunskapscentrum har MTC lyckats med, men förutsättningarna för näringslivsfinansiering förändrades markant i och med Vinnovas initiering av SIOs. Det är fortsatt svårt att säkerställa grundekonomi för ett centrum när alternativet är offentligt stöd. I stället har MTC utnyttjat sin roll som kunskapsnod genom att utnyttja olika aktiviteter projekt och challengegrupper för att bygga en finansiering.

Resultat och förväntade effekter

Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum har utvecklats till en eftertraktad samarbetspartner för andra strategiska innovationsområden och agendor. Detta befäster Marknadstekniskt Centrum roll som kunskapsnod inom tjänsteområdet. De samarbeten som eftersträvades i och med följdinvesteringen har infriats. Samarbetena genererar emellertid inte ett tillfredsställande ekonomisk tillskott till MTCs verksamhet. Andra aktiviteter som MTC driver, seminarier och challengegrupper har ökat i omfattning både när det gäller antalet aktiviteter och antalet engagerade företag.

Upplägg och genomförande

Rollen som katalysator med betydande samverkan och relationer med olika aktörer tar tid. Införsäljning och finansieringscykler är ofta långa. Det finns tydliga medel i specifika projekt, men få har intresse av att finansiera en verksamhetsbas, som krävs för att kunna agera strukturerat och kraftfullt. Vår tvärfunktionella roll som skapar lärande mellan sektorer och motverkar siloarbete är uppskattat och efterfrågat, men svårsålt gentemot finansiärer - eftersom utvärderingsprinciper inte har anpassats till denna funktion och efterfrågan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.