Flexibel produktion

Diarienummer
Koordinator FLEXPROP AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - september 2010
Status Avslutat