Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fjärrvärmerör "Instant Insulation"

Diarienummer
Koordinator TOTAL CONTROL TECHNOLOGIES SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utreda den tekniska och ekonomiska potentialen i ett nytt koncept för tillverkning och förläggning av fjärrvärmerör.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att gå igenom de tekniska, praktiska, ekonomiska och affärsmässiga förutsättningarna för den föreslagna lösningen för att se om det är relevant att gå vidare med en produktutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

En förstudie kommer att bedrivas i samarbete med RISE enligt tidigare insänd projektplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2018

Diarienummer 2018-04523

Statistik för sidan