Fjärrvärmerör "Instant Insulation"

Diarienummer 2018-04523
Koordinator TOTAL CONTROL TECHNOLOGIES SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att utreda den tekniska och ekonomiska potentialen i ett nytt koncept för tillverkning och förläggning av fjärrvärmerör.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att gå igenom de tekniska, praktiska, ekonomiska och affärsmässiga förutsättningarna för den föreslagna lösningen för att se om det är relevant att gå vidare med en produktutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

En förstudie kommer att bedrivas i samarbete med RISE enligt tidigare insänd projektplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.