Feedback Note - Effektivare kommunikation mellan uppdragsgivare och webbutvecklare

Diarienummer 2014-03131
Koordinator Feedback Note AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att gå från beta-version till en säljbar tjänst, för att kunna ta in en extern investering. Feedback Note är nu redo att lanseras på en internationell marknad vilket kommer ske under våren 2015, parallellt med lansering kommer bolaget arbeta för att få in en extern investering för utveckling och tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till önskade resultat där företaget på ett mycket bättre sätt förstår marknaden och hur produkten Feedback Note skall prissättas och paketeras. Under projektets gång har dessa insikter lett till att produkten i vissa avseenden gjorts om för att på ett bättre sätt passa marknaden. Företaget har breddat sitt kontaktnät bland utvecklare och uppdragsgivare, nationellt och internationellt samt för diskussioner för att ta in externt kapital.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts i nära diskussion med utvecklare och uppdragsgivare. Under projektet genomfördes även en resa till konferensen Slush i Finland, vilket resulterade i en mängd värdefulla kontakter. Arbetet har genomförts internt samt med hjälp av konsulter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.