Fälttest av FBG-baserat sensorsystem - till nytta för industri och samhälle

Diarienummer 2017-02202
Koordinator MASKINTEKNIK I OSKARSHAMN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 494 500 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång SIP STRIM-spring 2017

Syfte och mål

I projektet ska utvecklingsarbete ske med mål att nå produktifiering och kommersialisering av ett FBG-baserat sensorsystem för mätning av bergrörelser. Projektet har tre huvudmål: 1) att fortsätta utveckling och tillverkning av ett FBG-baserat sensorsystem, 2) att fälttesta sensorsystemet i verklig miljö i Äspölaboratoriets underjordiska bergslaboratorium under ett år, för att verifiera systemets stabilitet och tillförlitlighet, 3) att ta fram en plan för kommersialisering

Förväntade effekter och resultat

När projektet är avslutat har sensorsystemet nått TRL 5-6. Ett FBG-baserat sensorsystem är tillverkat och långtidstestat (1 år) för stabilitet och pålitlighet i verklig miljö i Äspölaboratoriets underjordiska bergslaboratorium. Systemet uppfyller användarkrav och resultaten är utvärderade av projektgruppen, samt en referensgrupp bestående av flera parter och experter från gruv-, anläggnings- och kärnavfallsindustrin. En initial marknads- och kommersialiseringsplan har tagits fram och en demonstrationsutrustning har konstruerats och tillverkats.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av företaget i nära samarbete med projektaktörer och referensgruppen. Projektperioden är 24 mån och projektet är organiserat i 12 WPs: WP1: Projektledning & koordination WP2: Användarkrav WP3: Komplett systemdesign WP4: Utveckling av hårdvara & mjukvara WP5: Utveckling av inkapsling WP6: Data output & hantering WP7: Systemdesign för dataöverföring WP8: Prototyping & systemintegration WP9: Fälttester i Äspölaboratoriet WP10: Demonstration & utvärdering WP11: Marknad- och kommersialiseringsplan, demo-utrustning WP12: Nyttiggörande av kunskap & resultat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.