Experio Lab/Genus

Diarienummer 2013-05476
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING - Landstinget i Värmland
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Se ovan

Resultat och förväntade effekter

över förväntan! Se ovan.

Upplägg och genomförande

Vi har följt gensulabbets upplägg och anvisningar. Förankrat inom Landstinget och involverat ett team av medarbetare som deltagit i interna workshops. I jämförelse med ursprunglig budget valde vi att istället för externa konsulter använda egen personal i projektet. Detta för att nå en större intern förankring och kunskapsutveckling. Detta förklarar de avvikande siffrorna i förhållande till budget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.