Eurostarsprojekt E!8470 Tiny POC

Diarienummer 2013-03650
Koordinator GETICA AB - GETICA AB - Mellerud
Bidrag från Vinnova 2 248 712 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Följande mål har nåtts: 1. Utveckling av en el-oberoende, vertikalt flöde POC anordning för mätning brett mätområde för hund C-reaktivt protein. 2. Utveckling av hund CRP immunteknologi för användning i nämnda inrättning 3. Utveckling av en kolorimetrisk metod för att stödja kvantitativ kolorimetrisk mätning av hund CRP. 4. Dokumenterade kliniska resultat som stödjer hund CRP som ett användbart veterinär diagnostiskt verktyg inom området. 5. Utveckling av marknadsföringsstrategier och planerar att lansera hund CRP ide europeiska och nordamerikanska marknaden.

Resultat och förväntade effekter

De tre partnerna, Gentian AS, Norwegian Antibodies (NABAS) och Getica arbetade tillsammans i detta projekt. Vi utvecklade en elektricitetsoberoende POC-enhet med vertikal flöde för mätning av brett utbud av hund CRP i fältet. Vi utvecklade hundens CRP Immunoassay-teknik för användning i samma POC. Vi utvecklade en kolorimetrisk metod för att stödja kvantitativ kolorimetrisk mätning av hund CRP.

Upplägg och genomförande

Projektet har resulterat i en fungerande prototypprodukt och har varit mest tillfredsställande. Genom ett nära samarbete utvecklade projektpartnerna en immunoassay-POC-enhet för snabb, tidsoberoende kolorimetrisk detektering av C-reaktivt protein i helblod från hundar. Detta akutfasprotein kan användas för att skilja mellan bakteriell och virusinfektion hos hundar och är redan ett viktigt verktyg för veterinärer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.