Eurostars E!5279 IIVS

Diarienummer
Koordinator Optea AB
Bidrag från Vinnova 1 626 004 kronor
Projektets löptid mars 2010 - oktober 2012
Status Avslutat