Eurostars E!5279 IIVS

Diarienummer
Koordinator Optea AB
Bidrag från Vinnova 1 626 004 kronor
Projektets löptid mars 2010 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00485

Statistik för sidan