Eurostars E!4411 - SPINWAVE

Diarienummer
Koordinator SIVERS IMA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 509 600 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03399

Statistik för sidan