Eurostars E!4329 NanoComfort

Diarienummer
Koordinator Spirex Tools Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 430 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2011
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02144

Statistik för sidan