Eurostars E!4329 NanoComfort

Diarienummer 2008-02144
Koordinator Spirex Tools Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 430 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2011
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.spirex-tools.se