Eureka

Diarienummer 2018-02484
Koordinator Having Ants Sweden AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att hitta samarbetspartners och få idéer för att förbättra våra lösningar för smart hälsa. Detta var inte något som skedde konkret eftersom det var mer intellektuellt och forskning än startup.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet var att det var att det inte var rätt event för startups speciellt inte inom vårt område men det var ändå ett bra intiativ.

Upplägg och genomförande

Vi hade inga problem med utförande utan har varit många liknande event och hade inga problem med att på kort tid sätta in oss i eventet och vad det handlade om.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.