Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka

Diarienummer
Koordinator Having Ants Sweden AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att hitta samarbetspartners och få idéer för att förbättra våra lösningar för smart hälsa. Detta var inte något som skedde konkret eftersom det var mer intellektuellt och forskning än startup.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet var att det var att det inte var rätt event för startups speciellt inte inom vårt område men det var ändå ett bra intiativ.

Upplägg och genomförande

Vi hade inga problem med utförande utan har varit många liknande event och hade inga problem med att på kort tid sätta in oss i eventet och vad det handlade om.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2018

Diarienummer 2018-02484

Statistik för sidan