EUREKA projekt E! 5027 EPO Isoforms

Diarienummer
Koordinator MAIIA AB
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - maj 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03120

Statistik för sidan