EUREKA PROFACTORY - MAAC Autoliv del

Diarienummer
Koordinator Autoliv Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 232 500 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juli 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04775

Statistik för sidan