Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA innovationsdagarna 2018

Diarienummer
Koordinator Swesis AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Skapat nätverk och mött eventuella framtida samarbetspartner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Eureka program är mer än vad man förväntade sig, bra sätt att skapa nätverk.

Upplägg och genomförande

B2B genomförande, Deltog på olika möten och program.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2018

Diarienummer 2018-02455

Statistik för sidan