EUREKA innovationsdagarna 2018

Diarienummer 2018-02455
Koordinator Swesis AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Skapat nätverk och mött eventuella framtida samarbetspartner.

Resultat och förväntade effekter

Eureka program är mer än vad man förväntade sig, bra sätt att skapa nätverk.

Upplägg och genomförande

B2B genomförande, Deltog på olika möten och program.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.