Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka Innovation Days

Diarienummer
Koordinator UPWIS AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättning med besöket var att informera oss mer om Eureka projekt och Eurostars projektformer och regelverk samt söka nya företagskontakter i de B2B match möten som förbokades

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet var mer än tillfredsställande beträffande antal nya företagskontakter, och tillfredsställande beträffande de generella publik informationsmötena och andra större presentationer

Upplägg och genomförande

Öppningstid för bokningssystem för B2B matchmaking var mindre väl genomtänkt, fick öppnas två gånger efter klagomål - däremot var support under mötesgenomförandet effektivt. Mindre lämpligt att lägga dessa möten parallellt med lunchtid om dagarna blivit fullbokade. Presentationer och hearings var väl arrangerade, något ojämna i kvalitet på talare och svårt att välja session om det var 2-5 parallella sessions som var intressanta

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 maj 2018

Diarienummer 2018-02417

Statistik för sidan