Eureka Innovation Days

Diarienummer 2018-02417
Koordinator UPWIS AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättning med besöket var att informera oss mer om Eureka projekt och Eurostars projektformer och regelverk samt söka nya företagskontakter i de B2B match möten som förbokades

Resultat och förväntade effekter

Resultatet var mer än tillfredsställande beträffande antal nya företagskontakter, och tillfredsställande beträffande de generella publik informationsmötena och andra större presentationer

Upplägg och genomförande

Öppningstid för bokningssystem för B2B matchmaking var mindre väl genomtänkt, fick öppnas två gånger efter klagomål - däremot var support under mötesgenomförandet effektivt. Mindre lämpligt att lägga dessa möten parallellt med lunchtid om dagarna blivit fullbokade. Presentationer och hearings var väl arrangerade, något ojämna i kvalitet på talare och svårt att välja session om det var 2-5 parallella sessions som var intressanta

Externa länkar

Eureka innovation days - a combination of lectures, exhibition of running projects and B2B match making meetings

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.