Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Global Innovation Summit i Manchester

Diarienummer
Koordinator IDEA2INNOVATION SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att delta på konferensen för att träffa globala aktörer som arbetar med innovation och utveckling. Att lära sig mera om Eureka och övriga instrument för projektsamarbeten internationellt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet översteg förväntningarna räknat i antal bokade ytterligare möten.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet var bra och både tids- samt kostnadseffektivt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2019

Diarienummer 2019-02269

Statistik för sidan