Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Global Innovation Summit i Manchester

Diarienummer
Koordinator Rendera Consulting
Bidrag från Vinnova 14 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med vår medverkan i Manchester är att skapa oss en bättre förståelse av hur dessa typer av samarbeten fungerar och vilka möjligheter som finns till medfinansiering av våra utvecklingskostnader. Vidare att vi kan hitta blivande partners och tillsammans arbeta fram en ansökan. VI anser oss fått den generella bild av hur dessa samverkansprojekt ser ut och hur det skulle kunna se ut för vår del. Vi fick inte de mer konkreta samarbetsledtrådar vi hade hoppats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten är en ökad förståelse av hur Eureka fungerar och hur projekten ser ut. Också hur vi kan gå vidare för att hitta samarbetspartners när vi har kommit så långt.

Upplägg och genomförande

Vår strategi var att delta på så många seminarier som möjligt för att skapa en ökad förståelse at Eureka. Den genomförde vi. Vår anmälan till matchmaking delen gav dock inget utfall. VI behöver titta på hur konkreta vi måste vara för att skapa intresse, samt fundera över om det var rätt målgrupp för just denna målsättning som var på denna konferens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 april 2019

Diarienummer 2019-02268

Statistik för sidan