EUREKA FUNIF

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 240 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - november 2011
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01086

Statistik för sidan