Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars T-to-Power E!8892 Linköping universitet

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 1 651 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektet har som sagts i huvudsak nått sina mål (dock med revisionen att produktionskapaciteten inte är lika hög som angavs i ansökan, då detta inte är nödvändigt i och med huvudsökandes kundstrategi). De nu existerande produkterna uppfyller med marginal kostnadskravet på 1 USD/watt.

Resultat och förväntade effekter

Effekt har uppnåtts i och med projektet får en högpresterande komponent som nått produktionsstadiet och som huvudsökande nu kommersialiserar i nära samarbete med ett begränsat antal utvalda kunder.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande har skett i nära kontakt mellan parterna med regelbundna möten (fysiska och skype). LiUs roll har framförallt varit avancerad karakterisering av material och komponenter, medan huvudsökande drivit komponentutvecklingen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-04159

Statistik för sidan