E!11562, e-Lexia, Södermalms Talteknologiservice AB

Diarienummer 2017-03488
Koordinator SÖDERMALMS TALTEKNOLOGISERVICE AB
Bidrag från Vinnova 2 259 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Dyslexi, den vanligaste inlärningssvårigheten, är en funktionsnedsättning som kräver individanpassad undervisning, vilket är arbetsintensivt. Digitala undervisningsverktyg är en lösning, men är för närvarande för generiska för att fungera tillfredsställande. Detta projekt kommer att leverera e-LEXIA; en plattform för individanpassad utbildning av barn med dyslexi. Parterna i projektet kommer att utveckla en e-learningplattform med ett adaptivt inlärningssystem, automatisk taligenkänning och ett användargränssnitt, specifikt anpassat för användare med dyslexi.

Förväntade effekter och resultat

Projekresultatet har värde utöver de förväntade intäkterna. Projektet stärker parternas position på deras respektive marknad, och tillhandahåller Proof of Concept för deras teknik. Lydeo kommer att kommersialisera e-LEXIA-plattformen. STTS kommer att utveckla ASR-tekniken, som kan tillämpas i andra applikationer. Trifork kommer att utveckla front-end och får därigenom ny kunskap och erfarenhet, och utökar sin portfölj med e-Lexia-plattformen. AAU kommer att utföra testerna av plattformen, och kan därmed samla data om dyslexiundervisning och dyslexianpassad teknik.

Planerat upplägg och genomförande

Första steget är att definiera plattformens funktioner. Användargränssnitt, taligenkänning, ett system som hanterar inlärningsprocesen, samt träningsmaterial kommer att utvecklas och integreras i en prototyp. Utveckling av mjukvara för back-end och front-end samt taligenkänning kommer att ske i en iterativ process. Plattformens funktionalitet och effektivitet kommer att testas, såväl som användarens upplevelser. All feedback kommer att samlas och användas för att skapa en första release av plattformen .

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.