Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars E! 9324 UltraGasQ KTH

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Energiteknik / Skolan för Industriell Teknik och Management
Bidrag från Vinnova 913 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Världens erfarenhet visar att viktiga faktorer i beräkningen av naturgaskonsumtion mellan leverantörer och konsumenter inte bara är mängden naturgas utan åven kvalitetsindikatorer. Konsumenter av naturgas behöver ett enkelt instrument, vilket ger möjlighet att beskriva kvalitetsvegenskaper hos naturgas, eftersom de borde betala för mottagen energi, inte bara för mängden gas. Syftet med projektet är att fullfölja utvecklingen av den nya GasQ tekniken och instrument för express reglering av naturliga egenskaper gaskvalitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom EUREKA Eurostras projektet vi har utveckla det nya instrumentet GasQMEter och börja introducera den på marknaden i EU (pilot installation vid E.ON Gas Sverige). Den nya tekniken och instrumentet kommer att vara relevant för industrin och privata slutanvändare i syfte att öka energieffektiviteten och säkerställa tydlig energi fakturering i gasförbrukning.

Upplägg och genomförande

Grundläggande idéer med GasQ teknik har validerats under de tidigare framgångsrika utredningarna och nått stadiet av beprövade koncept. Den viktigaste milstolpen behandlar tillämpningen av olinjär multi-parametrisk approximation av värmevärde för naturgas som en funktion av ultraljudhastighet, ultraljudexpansionen och CO2- och HC-koncentration med hjälp av artificiella neurala nätverk.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00526

Statistik för sidan