Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Eurostars E! 7669 - SMARTMAINT SOLICE

Diarienummer
Koordinator ATUMNE FÖRVALTNINGS AB
Bidrag från Vinnova 1 155 500 kronor
Projektets löptid februari 2013 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

är att vidareutveckla och effektivisera depåprocess genom skapande av Multifunktionshallen, genom att paketera olika funktioner i samma byggnad. Då flera olika vätskor/ämnen/biologiska föroreningar mm finns koncentrerade krävs effektiva och kapacitetsstarka renings- och avloppssystem. Grundidén är att fordonet kör in i Multifunktionshallen och portarna stängs därefter startar vald process Avisning sker reaktivt med varmluftsystem med höga flöden för att få fordonen så torra som möjligt efter behandlingen för att motverka ny isbildning när fordonet gått ur hallen.

Förväntade effekter och resultat

Avisningssystemen skall dimensioneras så att ett fordon med svår nedisning kan avisas på mindre än 20 minuter, idag är det en hindertid om 6-8 timmar. Då Multifunktionshallen kan användas för en rad aktiviteter så förväntas beläggningsgaraden bli hög över tid. Viktigt att beakta i utvecklingsarbetet är att fullgott resultat skall kunna uppnås på en rad olika fordonskonfigurationer dvs. hela anläggningen skall vara flexibel, öppen och främja konkurrens på lika villkor. Vi förväntar oss även en mycket hög nivå på miljö och arbetsmiljö då målet är att BREEAM certifiera byggnaden.

Planerat upplägg och genomförande

Ett antal underhållsdepåer avses etableras i Sverige de närmaste åren var Multifunktionshallen skall ingå. Först ut är Hallsberg och Stockholm där detaljplanering sker 2013/2014 med mål att vara i drift 2015-2017. även i övre Norrland och södra Sverige kommer Multifunktionshallar att etableras. För att nå önskat upplägg samordnas och koordineras de olika nationella och internationella professionerna med utveckling Multifunktionshallen. Multifunktionshallens utveckling integreras i projekteringsarbetet inom respektive depåetablering. Etableringen indelas i 5 faser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01166

Statistik för sidan