Ett normkritiskt märkningssystem i dataspelsbranschen

Diarienummer 2014-04605
Koordinator SPELPLAN-ASGD AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att hitta former för att driva på den normkritiska innovationen inom dataspelsbranschen så mycket som möjligt. Det konkreta målet var att se vilken potential en idé om ett normkritiskt märkningssystem i dataspelsbranschen hade, där det ingick ett normkritiskt innovationsstöd för spelutvecklare. Förstudien visade att potentialen snarare fanns hos idén om ett normkritiskt innovationsstöd än en märkning. Projektet resulterade därför i en skiss för ett sådant stöd samt en plan för att skapa och realisera detta.

Resultat och förväntade effekter

I planen för att realisera innovationsstödet ingick hur utvecklingsarbetet ska kunna genomföras och finansieras. Ett konkret resultat av förstudien blev därför - en ansökan till VINNOVA om finansiering av ett genomförandeprojekt som skapar och implementerar ett normkritiskt innovationsstöd i dataspelsbranschen - en utvidgad projektgrupp för att utföra genomförandeprojektet (inklusive ett flertal dataspelsföretag som samverkanspartners). Se projektbeskrivningen i ansökan ´2015-03831 Spektrum X - Normkritiskt innovationsstöd för dataspelsbranschen´

Upplägg och genomförande

För att undersöka förutsättningarna för ett märkningssystem och innovationsstöd genomförde förstudien - omvärldsanalyser av befintliga märkningssystem inom och utanför branschen med bl.a. tanke på idén om ett tillhörande innovationsstöd - inventering av befintliga kunskaper och inhämtning av nya kunskaper som rör spelutvecklingsprocessen för att se möjligheterna med ett normkritiskt innovationsstöd för spelutvecklare - samt samtal i branschen om intresse för märkning och/eller innovationsstöd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.